IMG 0494 IMG 0497 IMG 0507 IMG 0508 IMG 0792
Yellowstone Bison 0395crop Yellowstone Bison 0398 Yellowstone Blacktail Plateau Bison 0464b Yellowstone Coyote 0267a crop Yellowstone Elk 0320 crop
Yellowstone Mammoth Elk 0448 IMG 0458a  Bison at Blacktail Plateau IMG 0461a  Bison at Blacktail Plateau IMG 0462a  Bison at Blacktail Plateau